Zašto judo

 

15 konkretnih razloga zašto je djecu poželjno upisati baš na judo

 

    1. jednaka mogućnost bavljenja za djevojčice i dječake
    2. tjelesna konstitucija nije nikakva prepreka za treniranje
    3. osnovni elementi juda su padovi koje je, sigurnosti radi,  poželjno poznavati
    4. utjecaj na sve motoričke i funkcionalne sposobnosti
    5. razvoj svih sve mišićnih skupina bez zapostavljanja određenih regija tijela
    6. postizanje psiholoških dobrobiti (judo kao japanska vještina počiva na moralnim i etičkim načelima): stječe se samokontrola, samopoštovanje, poštovanje prijatelja i suparnika, socijalizacija, smanjenje se anksioznost, uči pridržavanju pravila itd.
    7. usavršavanje elemenata juda svakako je poželjno u svrhu samoobrane koju je uvijek dobro poznavati
    8. sastavni dio treninga judo čine jednostavni i složeni gimnastički i akrobatski elementi
    9. u treningu juda nema udaraca (uče se padovi, zahvati držanja, bacanja i sl.)
    10. osobine, sposobnosti i vještine stečene na judu mogu pružiti povoljnu osnovu za uspjeh u ostalim sportovima
    11. u judu postoji stupnjevanje napretka polaganjem pojaseva gdje dijete doživljava vizualan i opipljiv napredak u svojim znanjima što doprinosi stjecanju sve bolje slike o sebi
    12. Znanstvena istraživanja: usporedbom  dječaka judaša i dječaka koji se nisu bavili sportom (dob 11 i 12 g.), utvrđene su značajne razlike u korist dječaka judaša u gotovo svim antropološkim obilježjima (Sertić i sur.) dok su u dječaka judaša u dobi od 13 godina utvrđeni bolji rezultati u 7 od 11 varijabli za procjenu antropološkog statusa u odnosu na dječake koji se nisu bavili sportom, ali i njihove vršnjake koji su trenirali neki drugi sport (Vračan, Sertić, Segedi)
    13. iako u manjoj mjeri postoje i ekipna natjecanja, judo je prije svega individualan sport u kojemu pojedinac ovisi o sebi i svojim sposobnostima stoga je za pretpostaviti kako može povoljno utjecati na samostalno rješavanje različitih prepreka koje će život postavljati
    14. treninzi se provode na strunjačama koje omogućuju sigurnost vježbanja
    15. judo je sport za sve: djeca, vrhunski natjecatelji u funkciji sportske samoaktualizacije, rekreativci, veterani, djeca s poteškoćama u razvoju, kao i osobe s invaliditetom mogu u judu pronaći svoje zadovoljstvo