Judo pravila

 

Judo pravila

 

Judo borba se održava na strunjači (tatami), borilište je prosječne veličine 8x8m sa sigurnom zonom od 3m. Borilište i sigurna zona su različitih boja. U sigurnoj zoni nije dozvoljeno izvoditi bacanja, no ako je bacanje započelo unutar borilišta i završilo u sigurnoj zoni, bacanje se smatra valjanim.

Pobjeda bacanjem

Ippon ostvarujemo ako protivnika bacimo na leđa (pobjeda se ostvaruje odmah).
Waza-ari ostvarujemo ako  protivnik padne na bok ili djelomično na leđa.

Pobjednik je onaj koji skupi više  bodova u tijeku borbe. Dva waza-aria se boduju kao jedan ippon odnosno natjecatelj odmah pobjeđuje bacajući na drugi waza-ari.


Pobjeda u parteru

U parteru protivnikova leđa ili barem jedno rame treba držati na  tatamiju : 20 sekundi (ippon), 10 sekundi (waza-ari), ako je protivnik već prije, bacanjem zaradio waza-ari i u parteru zadrži protivnika 10 sekundi (i time zaradi još jedan waza-ari), on pobjeđuje. Osim držanjem, u parteru se može pobijediti gušenjem ili polugom na ruci.


Pobjeda na bodove

Pobjedu možemo ostvariti i na bodove. Ukoliko bacimo protivnika na bok ili djelomično na leđa dobivamo waza-ari. Također treba napomenuti da dva wazarija vrijede kao ippon.

Za neaktivnost i izbjegavanje borbe se dobivaju kazne (shido), treći shido je diskvalifikacija.

Za nepoštivanje judo pravila se dobiva diskvalifikacija (hansoku-make).

Nakon isteka vremena borba može ostati nerješena. U tom slučaju postoje produžeci (golden score) u kojima pobjeđuje onaj koji prvi ostvari bodove ili bude diskvalificiran.