Principi

 

8 JUDO PRINCIPA

 

Ljubaznost

Biti ljubazan prema drugima.

Hrabrost

Hrabro se suočiti sa poteškoćama.

Poštenje

Biti iskren u svim mislima i postupcima.

Čast

Učiniti ono što je ispravno i držati se svojih principa.

Skromnost

Maknuti ego iz djela i misli.

Poštovanje

Cijeniti druge.

Samokontrola

Kontrolirati svoje emocije.

Prijateljstvo

Biti dobar kolega i prijatelj.