TERMINI TRENINGA
 
Dvorana OŠ Vladimir Deščak
 
PREDŠKOLSKA GRUPA
Ponedjeljak 18.00 - 19.00
Srijeda 18.00 - 19.00
 
OSNOVNOŠKOLSKA GRUPA
mlađi (1. i 2. razred)
Ponedjeljak 19.00 - 20.00
Srijeda 19.00 - 20.00
Petak 20.00 - 21.00

OSNOVNOŠKOLSKA GRUPA
stariji (3. razred i stariji)
Ponedjeljak 20.00 - 21.15
Srijeda 20.00 - 21.15
Petak 21.00 - 22.00