TERMINI TRENINGA
 
Dvorana OŠ Vladimir Deščak
 
PREDŠKOLSKA GRUPA
Utorak 18.00 - 19.00
Petak 18.00 - 19.00
 
OSNOVNOŠKOLSKA GRUPA
mlađi (1. do 3. razred)
Ponedjeljak 19.00 - 20.00
Utorak 19.00 - 20.00
Srijeda 19.00 - 20.00
Četvrtak 19.00 - 20.00

OSNOVNOŠKOLSKA GRUPA
stariji (4. razred i stariji)
Ponedjeljak 20.00 - 21.30
Utorak 20.00 - 21.30
Srijeda 20.00 - 21.30
Četvrtak 20.00 - 21.30
Petak 19.00 - 20.00